Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Thành lập doanh nghiệp

1.  Tư vấn trước thành lập công ty

VNS tư vấn cho khách hàng lựa chọn các vấn đề sau:
+   Lựa chọn loại hình doanh nghiệp (Công ty cổ phần, Công ty Trách nhiệm hữu hạn, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân,…) và các quy định của pháp luật đối với từng loại hình doanh nghiệp;
+   Về tên doanh nghiệp (Lựa chọn và tra cứu tên doanh nghiệp);
+   Ngành nghề kinh doanh (phù hợp với quy định của pháp luật);
+   Tư vấn về thành viên/cổ đông sáng lập (phù hợp với quy định của PL);
+   Vốn điều lệ/vốn pháp định (phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh và loại hình doanh nghiệp);
+   Tư vấn các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp (Mô hình và Cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động và điều hành, mối quan hệ giữa các chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông, tỷ lệ và phương thức góp vốn, các nội dung khác có liên quan).
Hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp bao gồm: Tư vấn và hoàn thịên Biên bản về việc họp các sáng lập viên trước khi thành lập doanh nghiệp, Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp, Soạn thảo danh sách thành viên/danh sách cổ đông, Giấy ủy quyền thành lập doanh nghiệp, Các giấy tờ khác có liên quan.

2.  Thực hiện các công việc theo uỷ quyền

Chúng tôi thực hiện công việc theo sự ủy quyền của khách hàng tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty theo yêu cầu. Nội dung công việc thực hiện cụ thể:
+   Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh;
+   Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
+   Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Nhân viên văn phòng luật VNS sẽ cùng chủ doanh nghiệp có mặt tại Phòng ĐKKD để thực hiện công việc trên);
+   Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan có thẩm quyền;
+   Nhận Giấy chứng nhận mẫu dấu và Dấu công ty (Nhân viên văn phòng luật VNS  sẽ cùng chủ doanh nghiệp có mặt tại Phòng ĐKKD để thực hiện công việc trên);
+   Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế và chức năng xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More