Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh là dịch vụ luật sư doanh nghiệp được VNSLAW cung cấp và tư vấn pháp lý cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và cung cấp dịch vụ cho tất cả các loại hình doanh nghiệp với nội dung cụ thể như sau:

1. Dịch vụ tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh được văn phòng luật VNS cung cấp:

+ Dịch vụ tư vấn thay đổi tên công ty:
+ Dịch vụ tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính; thay đổi số điện thoại, Fax, Email, Website, đính chính thông tin trong đăng ký kinh doanh
+ Dịch vụ tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh gồm: Tư vấn rút ngành nghề kinh doanh, Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh, ghi lại ngành nghề đăng ký kinh doanh...;
+ Dịch vụ tư vấn thay đổi vốn điều lệ công ty (chuyển nhượng vốn, tăng, giảm vốn điều lệ...)
+ Dịch vụ tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
+ Dịch vụ tư vấn thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp;
+ Tư vấn thay đổi thành viên, cổ đông của công ty, thay đổi thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông công ty...;
+ Dịch vụ tư vấn về thành lập chi nhánh công ty; văn phòng đại diện và lập địa điểm kinh doanh.

2. Nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh được VNS thực hiện như sau

+ Luật sư tư vấn các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp (Mô hình và Cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động và điều hành, mối quan hệ giữa các chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông, tỷ lệ và phương thức góp vốn, các nội dung khác có liên quan);
+ Tư vấn các nội dung khác có liên quan.
+ Hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh bao gồm: Tư vấn và hoàn thịên Biên bản về việc họp các sáng lập viên trước khi thay đổi, Quyết định thay đổi, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và các giấy tờ khác có liên quan;

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More