Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Thay đổi cổ đông sáng lập

VNS sẽ tư vấn cho bạn các thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập công ty:

1. Quý khách hàng cần cung cấp những giấy tờ sau:

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Bản kê khai tỷ lệ vốn góp của mỗi thành viên;
- Chứng minh thư nhân dân của cổ đông thay thế;
- Quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông;
- Các tài liệu khác (nếu có).
Lưu ý: Trong các trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập vì các lý do khác nhau quý khách hàng cần cung cấp thêm một số giấy tờ:
- Trường hợp cổ đông sáng lập là người được chuyển nhượng theo quy định tại khoản 5 Điều 84 Luật doanh nghiệp:
+Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng minh sự hoàn tất thủ tục chuyển nhượng.
- Trường hợp cổ đông sáng lập do được tặng cho cổ phần:
+Hợp đồng tặng cho cổ phần và các giấy tờ chứng minh sự hoàn tất thủ tục tặng cho.

2. Thủ tục tiến hành dịch vụ thay đổi cổ đông sáng lập tại VNS:

Bước 1: Tư vấn trước khi tiến hành thay đổi cổ đông công ty:
- VNS sẽ tư vấn sơ bộ về hồ sơ cần có của khách hàng trước khi nộp lên Sở KH&ĐT
- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
Bước 2: Lập hồ sơ và nộp hồ sơ thay đổi cổ đông trên Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội:
- Soạn hồ  thay đổi cổ đông sáng lập công ty;
- Đại diện khách hàng tiến hành nộp hồ sơ xin thay đổi cổ đông sáng lập;
- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp với quý khách hàng;
Bước 3: Sau khi hoàn tất các thủ tục nêu trên, chỉ trong vòng 7 ngày làm việc (trừ thứ 7, chủ nhật và những ngày lễ), khách hàng sẽ được nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới có tên cổ đông sáng lập mới trong danh sách cổ đông sáng lập của công ty. Tuy nhiên, cổ đông sáng lập chỉ tồn tại khi thành lập công ty chưa được 03 năm, sau 03 năm cổ đông sáng lập sẽ đương nhiên trở thành cổ đông phổ thông.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More