Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Thay đổi cổ đông sáng lập

Luật doanh nghiệp có những quy định riêng về cổ đông sáng lập khi thành lập công ty. Trong đó có những quy định về thay đổi cổ đông sáng lập cụ thể là trong điều 84 của luật doanh nghiệp có quy định rằng, cổ đông sáng lập phải thanh toán đủ số cổ phần đăng ký mua trong thời hạn ba tháng tính từ ngày công ty được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là: Nếu quá ba tháng đó mà cổ đông chưa thanh toán đủ số cổ phần đó thì sẽ bị xử lý ra sao?
Để trả lời cho câu hỏi này, luật sư của VNS xin trả lời như sau:
Theo khoản 3, điều 84 của luật doanh nghiệp có quy định về trường hợp này như sau:
Trong thời hạn ba tháng kể từ ngày doanh nghiệp nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà cổ đông chưa thanh toán hết cổ phần thì sẽ bị xử phạt, áp dụng cụ thể như say
- Các cổ đông sáng lập còn lại góp đủ số cổ phần đó theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty;
- Một hoặc một số cổ đông sáng lập nhận góp đủ số cổ phần đó;
Thủ tục và trình tự đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập được hướng dẫn cụ thể tại Điều 41 Nghị định 43/2010/NĐ – CP:
Trong điều 41 có nêu:
Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 84 của Luật Doanh nghiệp:
Công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:
- Tên, mã số doanh nghiệpmã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More