Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

Thủ tục công bố thức phẩm

Công ty VNS là công ty có uy tín đã thực hiện dịch vụ công bố thực phẩm cho nhiều doanh nghiệp tổ chức kinh doanh thực phẩm trên toàn quốc.
Với chi phí rẻ nhất và dịch vụ tốt nhất quý khách đã có thể công bố thức phẩm phù hợp với quy định của pháp luật.

1.Tư vấn trước khi công bố thực phẩm;

- Tư vấn hồ sơ, thủ tục và thời gian công bố thực phẩm;
- Tư vấn phân loại công bố thực phẩm ;
- Tư vấn tính pháp lý của hồ sơ công bố thực phẩm;
- Các nội dung tư vấn khác liên quan.

2.Tài liệu chuẩn bị cho việc công bố thực phẩm:

- Bản sao giấy chứng nhận ĐKKD có kinh doanh ngành nghề thực phẩm;
- Bản thông tin thành phần sản phẩm;
- Phiếu kiểm nghiệm tại Việt Nam;
- Mẫu nhãn;
- 03 mẫu sản phẩm (mỗi mấu tối thiểu phải được 300g);
- Các tài liệu khác (nếu có).
Dịch vụ khác:
Thành lập chi nhánh.
Điều chỉnh dự án đầu tư.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More