Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư.

1. Đăng ký, điều chỉnh dự án đầu tư:

1.1. Đối tượng áp dụng:
     Các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc các trường hợp sau: dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện; dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trừ trường hợp quy định phải thẩm tra dự án đầu tư.
1.2.          Hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư gồm:
-         Hồ sơ đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư (Tùy nội dung thay đổi dự án);
-         Văn bản đăng ký chứng nhận những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp;
-         Tài liệu khác (VNS sẽ tư vấn cụ thể tùy từng trường hợp).

2. Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư:

2.1. Đối tượng áp dụng:
     Các dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra điều chỉnh đầu tư: các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc các trường hợp sau: dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư; dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
2.2. Hồ sơ thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư:
-       Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
-       Giải trình lý do điều chỉnh;
-       Những thay đổi so với nội dung đã thẩm tra khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư;
-       Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án;
-       Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;
-       Bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (nếu có).
Một số dịch vụ khác của công ty:
Thành lập công ty.
Thành lâp chi nhánh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More