Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

Tiêu chuẩn phụ gia thực phẩm phụ gia sản suất trong nước

VNSLAW xin hướng dẫn bạn thủ tục công bố tiêu chuẩn phụ gia thực phẩm phụ gia sản suất trong nước.
1. Tài liệu cần cung cấp để công bố phụ gia thực phẩm sản xuất trong nước:
-  02 bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề sản xuất thực phẩm;
-  02 bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm;
-  Phiếu kết quả kiểm nghiệm;
-  Nhãn sản phẩm và dự thảo nhãn phụ sản phẩm;
-  03 mẫu sản phẩm.
2. Công việc VNSLAW thực hiên để công bố phụ gia thực phẩm sản xuất trong nước:
-  Tư vấn các giấy tờ liên quan đến việc công bố tiêu chuẩn chất lượng phụ gia thực phẩm sản xuất trong nước;
-  Kiểm tra cơ sở pháp lý của các tài liệu để công bố tiêu chuẩn phụ gia thực phẩm khách hàng cung cấp;
-  Soạn hồ sơ hoặc gửi mẫu phụ gia đi kiểm nghiệm (trường hợp sản phẩm phụ gia thực phẩm của khách hàng chưa kiểm nghiệm) để công bố phụ gia thực phẩm.
-  Đại diện khách hàng nộp hồ sơ công bố phụ gia thực phẩm tại cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền.
3. Hiệu lực giấy công bố phụ gia thực phẩm sản xuất trong nước:
-  Giấy công bố phụ gia thực phẩm có hiệu lực: 03 năm;
-  Nơi cấp: Cục vệ sinh an toàn thực phẩm.
Các dịch vụ của công ty: thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, thành lập văn phòng đại diện

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More